Find svar på dine spørgsmål om at være hjerteløber i vores FAQ med praktiske spørgsmål og vores FAQ med tekniske spørgsmål.

Praktiske spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal jeg være 18 år for at blive hjerteløber?
  Vi ved godt, at du kan redde liv, selv om du er yngre end 18 år - og vi er glade for dit engagement. Dog skal man være 18 år for at blive hjerteløber, da man skal være personlig myndig for at blive sendt ind i folks private hjem. 
   
 • Hvordan tilmelder jeg mig som hjerteløber?

  Det gør du ved at downloade hjerteløber-appen og gennemføre registreringsflowet. Appen Hjerteløber findes i App Store og i Google Play.

  Download Hjerteløber-app til iPhone

  Download Hjerteløber-app til Android

  Du kan forberede dig på opgaven som hjerteløber ved at se nogle korte introduktionsvideoer her. Du kan også afprøve den testalarm, der ligger inde i hjerteløberappen. 

 • Hvordan bliver jeg alarmeret som hjerteløber?

  Ved et formodet hjertestop alarmeres op til 20 hjerteløbere inden for en radius på 5000 meter. Alarmeringen sker efter en algoritme, hvor de fire første hjerteløbere, der accepterer alarmen, bliver sendt til de nærmeste hjertestartere, hvis der er nogle tilgængelige inden for førnævnte radius. Den femte hjerteløber bliver sendt direkte til stedet for formodet hjertestop for at starte hjertelungeredning. Da indringeren til alarmcentralen instrueres i at udføre hjertelungeredning, bliver de første hjerteløbere bedt om at hente nærmeste hjertestartere. 

  Hjerteløberne bliver alarmeret uafhængigt af hinanden. Det betyder, at det ikke vil påvirke alarmeringen af andre hjerteløbere, hvis du som hjerteløber afviser en alarm. Af sikkerhedsmæssige årsager får du først informationer om adressen efter, at du har accepteret missionen. Du bliver som hjerteløber alarmeret ud fra din sidst opdaterede lokation. Når du accepterer alarmen, kan du opleve, at du har bevæget dig længere væk og derfor befinder dig udenfor en radius på 5000 meter. Her vil du modtage en besked om, at din mission er aflyst.

 • Hvem kan jeg blive sendt ud til?

  Borgeren med det formodede hjertestop vil meget ofte befinde sig i et privat hjem.
  Pr. 1. februar 2022 sendes hjerteløbere i alle regioner ud til alle aldersgrupper med formodet hjertestop, herunder også børn.

  Under spørgsmålet ”Kan jeg blive sendt ud til børn?” kan du læse mere om, hvad du specifikt skal være opmærksom på, når du giver hjertelungeredning til børn.

 • Kan jeg blive sendt ud til børn?

  Pr. 1. februar 2022 sendes hjerteløbere til alle borgere med hjertestop, herunder også børn.  
  For børn gælder særlige forhold, men man kan altid give hjertelungeredning som til voksne – dvs. 30 tryk på brystkassen og 2 indblæsninger, ideelt forudgået af 5 indblæsninger, fordi børn oftest får hjertestop på grund af iltmangel. Trykdybden skal tilpasses efter barnets størrelse.
  Hjertestartere må bruges på alle børn uanset alder. Hvis du har børnepads, bør du bruge dem til børn, der er under 8 år gamle. Hvis der ikke er børnepads, kan du bruge voksenpads til alle børn uanset alder. Du bør påsætte pads som vist på tegningerne, men sørg for, at pads ikke rører hinanden. På små børn vil man ofte anbringe den ene pad på barnets ryg mellem skulderbladene og den anden pad foran på brystbenet. 
  Hjertestarteren vil kun kunne afgive et stød i tilfælde af, at barnet har en stødbar rytme. På den måde kan du aldrig gøre skade med en hjertestarter.

 • Hvor og hvornår kan jeg blive alarmeret som hjerteløber?

  Ordningen er landsdækkende, så du kan blive alarmeret uanset, hvor du befinder dig i Danmark. Du kan som udgangspunkt blive alarmeret døgnet rundt, men du bestemmer selv, hvor meget du vil være til rådighed. Du kan altid takke nej til en alarmering, og du kan til enhver tid melde dig ud af projektet ved at slette din profil. Du skal huske, at du som hjerteløber er et supplement til det almindelige akutberedskab.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan løbe afsted, når jeg får en alarm?

  Der vil naturligvis være mange situationer, hvor du ikke kan løbe afsted, når du får en alarm. Tryk på nej-knappen, når du får alarmen og giv på den måde besked om, at du ikke er tilgængelig. Det er helt frivilligt at være hjerteløber og blot et supplement til ambulance og redningstjenesten, der rykker ud præcis, som de plejer. Det er vigtigt at huske på, at du er en ekstra ressource – men en vigtig en!

 • Hvordan skal jeg bevæge mig hen til hjertestoppet, og hvordan agerer jeg, når jeg kommer frem?

  Du skal først og fremmest huske, at du ikke må komme i vejen for det professionelle beredskab. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på ikke at parkere din bil, så ambulancen ikke kan komme frem til skadestedet.

  Derudover skal du:

  1. Tænke på din egen og andres sikkerhed.
  2. Ordningen er i udgangspunktet baseret på, at man cykler eller løber, men flere hjerteløbere benytter også deres bil. Husk, at du som hjerteløber uanset transportmiddel skal overholde færdselsreglerne.
  3. Præsentér dig som hjerteløber og vis eventuelt det certifikatet, du har i din app.
  4. Start hjertelungeredning og anvend en hjertestarter så snart, det er muligt.
  5. Rapportér kort, hvad der er sket, når ambulance og redningstjeneste ankommer - og lad derefter mandskabet arbejde uforstyrret, hvis de ikke udtrykkeligt beder om din hjælp.
  6. Hvis der er pårørende til stede, kan du tilbyde at ringe efter nogen, der kan tage sig af dem. Se evt. denne film om hjerteløberens opgave med at tage sig af de pårørende.
 • Hvordan yder jeg hjertelungeredning?

  Se hvordan du redder liv trin-for-trin.

  Du kan orientere dig om, hvordan du finder et kursus hos Dansk Råd for Genoplivning , hos Dansk Førstehjælpsråd eller hos Hjerteforeningen.

  Du kan også besøge siden "Sådan redder du liv" på hjertestarter.dk

 • Hvordan forholder jeg mig som hjerteløber til COVID-19?

  Vi opfordrer dig som hjerteløber til at holde dig opdateret på de retningslinjer Dansk Råd for Genoplivning har fremstedt i relation til COVID-19. Du kan finde dem her.

 • Hvad hvis ambulance og redningstjeneste er ankommet før mig?

  Hvis ambulance og redningstjeneste allerede er ankommet, kan du som hjerteløber vælge at afbryde missionen eller tilbyde din hjælp. Hvis redningspersonalet er i gang med deres arbejde, skal du i udgangspunktet lade dem arbejde uforstyrret, med mindre du bliver bedt om hjælp.

 • Hvilken hjertestarter skal jeg hente, og hvad gør jeg med den hjertestarter, jeg har hentet?

  Du skal hente den hjertestarter, du blev bedt om at hente, da du fik alarmeringen i app’en, da denne hjertestarter er tilgængelig. I enkelte tilfælde kan hjertestarteren allerede været taget af en hjerteløber, der kom før dig.
  Du kan opleve, at ambulancemandskabet tager hjertestarteren med i ambulancen, hvis den har været i brug. Hvis ambulancemandskabet ikke tager hjertestarteren med, så vil vi bede dig om at hænge den tilbage på plads. Ejeren af hjertestarteren får automatisk besked om at tjekke hjertestarteren, og du behøver som hjerteløber derfor ikke gøre mere.

   
 • Må jeg tale med andre om det, jeg ser og oplever ved en alarm?

  Du kan naturligvis tale med venner og familie om den oplevelse, du har haft. Det er ofte godt at dele oplevelsen med andre. Af respekt for privatlivets fred og de pårørende, må du dog ikke fortælle om din oplevelse på en måde, så du afslører identiteten på den, der har fået hjertestop. Du må altså hverken fortælle om navnet og adressen eller andet, der kan afsløre identiteten. Du må naturligvis heller ikke tage eller sprede skærmbilleder eller billeder fra alarm-situationen på sociale medier. Kontakt os via kontaktformularen i appen, hvis du går rundt med spørgsmål efter en alarm.

  Her kan du se en film om, hvad der sker, når du har været ude på hjerteløber-mission.

   

 • Kan jeg gøre noget forkert?
  Nej, det kan du ikke. Hjertelungeredning er ikke skadeligt for den, der har fået hjertestop, og hjertestarteren støder kun, når den har analyseret sig frem til, at det er det rigtige at gøre. Hvis du er usikker, så tænk på, at det altid er bedre at gøre noget end at undlade at gøre noget.
 • Hvad bruger I mine besvarelser til på det efterfølgende spørgeskema?

  Vi anvender dine svar til den forskningsmæssige del af Hjerteløber-projektet.

  Læs mere om forskningen her.

  Vi vil kontakte dig, hvis du har svaret, at du har været meget psykisk påvirket af hjerteløbermissionen og tilbyde en samtale om forløbet. 

 • Hvorfor modtog jeg ikke de oplysninger omkring adressen for hjertestoppet eller hjertestarteren, som var nødvendige for, at jeg kunne træde til ved hjertestoppet?

  De informationer, du modtager som hjerteløber, kommer fra 1-1-2 Vagtcentralen og Hjertestarter-Netværket, og alle yder sit allerbedste for, at alle relevante informationer når frem til dig som hjerteløber. Engang imellem sker det, at alle relevante informationer ikke når frem til dig. I de situationer beder vi dig huske på, at du som hjerteløber er et supplement til ambulance og redningstjeneste, som altid vil være det primære beredskab.

 • Hvordan gik det med den person, der havde hjertestop?
  Vi forstår dit ønske om at vide, hvordan det gik den person, der havde hjertestop, men vi kan ikke levere informationerne, da patientdata naturligvis er fortrolige. Vi håber, at du har forståelse for dette.
 • Hvad gør jeg, hvis de pårørende ønsker kontakt?

  Vi ser, at flere og flere pårørende ønsker at komme i kontakt med hjerteløberne – både for at takke for genoplivningsforsøget, uanset udfaldet af dette, eller også for at tale hændelsen igennem. Det er fuldstændigt frivilligt, om du som hjerteløber ønsker at give dig til kende. Men hvis du gør det, er det vigtigt ikke at drøfte missionen på de sociale medier. Vi foreslår, at kontakten er direkte mellem hjerteløber, den evt. genoplivede og/eller de pårørende.

  Husk, at du ikke må omtale andre hjerteløbere eller sundhedsberedskabet, der var på stedet.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er utilgængelig i en længere periode?

  Vi anbefaler, at du blot afviser alarmer, som du ikke har mulighed for at tage.

  Hvis du ønsker det, kan du godt logge ud af appen ved at vælge funktionen "Log ud" i "Profilindstillinger." Du skal dog være opmærksom på, at du så først vil kunne modtage alarmer, når du igen har logget dig ind.

 • Er hjerteløberne dækket af nogen forsikring?

  Som hjerteløber er du – når du er ude på en mission – dækket af hhv. en ulykkes- og en ansvarsforsikring. 

  Ulykkesforsikring
  Hvis du under en mission kommer til skade på egen person, tænder eller briller kan du anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, hvor hjerteløberne er omfattet af reglerne om sikring under redningsaktioner. Skader på andre ejendele fx mobiletelefoner, tøj mv. er ikke dækket af denne forsikring.

  Du anmelder skaden ved at udfylde denne blanket.

  Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring vurderer og træffer afgørelse om en anmeldt skade.

  Da forsikringsordningen er statslig, er hverken regionerne eller TrygFonden involveret i behandlingen af sagen eller udbetalingen af en eventuelt tilkendt erstatning.

  Ansvarsforsikring
  Regioner har tegnet en ansvarsforsikring for hjerteløberne hos Gjensidige A/S. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre eller andres ting under en mission. I den situation skal du kontakte den region, hvor du blev kaldt ud på en hjerteløber-mission:

  Region Midtjylland: hjerteloeber@ph.rm.dk

  Region Hovedstaden: akut-hjerteloeber@regionh.dk

  Region Nordjylland: hjerteloeber@rn.dk

  Region Sjælland: hjerteloeber@regionsjaelland.dk

  Region Syddanmark: hjerteloeber@rsyd.dk

  Den pågældende region vil herefter kontakte dig for at få oplysninger om missionen og skaden. Til brug for anmeldelse af skaden vil regionen med dit samtykke videregive disse oplysninger til forsikringsselskabet.

  Det er forsikringsselskabet, der vurderer og træffer afgørelse om en anmeldt skade. En eventuel erstatning vil således også blive udbetalt af forsikringsselskabet.

  TrygFonden er ikke involveret i ansvarsforsikringsordningen. Regionerne er selvstændigt dataansvarlige for de data, der behandles i forbindelse med din henvendelse vedr. ansvarsforsikringen. Du kan læse mere om regionernes behandling af dine persondata på regionernes hjemmesider her:

  Region Midtjylland: https://www.rm.dk/om-os/Dine-data/

  Region Nordjylland: https://rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig

  Region Syddanmark: https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/sadan-behandler-vi-dine-data-og-personoplysninger

  Region Sjælland: https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/Persondata.aspx

  Region Hovedstaden: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/om-hjemmesiden/Sider/Persondatapolitik-for-Region-Hovedstaden.aspx

 • Hvad indebærer det, at Hjerteløber-appen indgår i et forskningsprojekt?

  Læs om forskningsprojektet og se en film med overlæge Fredrik Folke, der fortæller om formålet med forskningen. 

 • Hvordan framelder jeg mig som hjerteløber?
  Du framelder dig ved at tilgå dine indstillinger i app'en og vælge "Log ud og slet bruger" nederst på siden.
 • Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har flere spørgsmål?
  Du finder den kontaktformular, du skal anvende, her
 • Patienten ønsker ikke at blive genoplivet

  Du kommer som hjerteløber frem, og den pårørende siger, at patienten ikke ønsker at blive genoplivet. Hvad gør du? Læs mere om lovgivningen på Dansk Råd for Genoplivnings hjemmeside.

Tekniske spørgsmål og svar

 • Jeg har glemt mine login-oplysninger til hjerteløber-appen. Hvad gør jeg?

  a. Hvis du har glemt din adgangskode til hjerteløber-appen, skal du klikke på linket "glemt kodeord" på Log in-siden.

  b. Hvis du har glemt den e-mail, du registrerede dig med, eller hvis du ikke længere har adgang til den, skal din profil nulstilles. Udfyld vores kontaktformular her.

  c. Hvis du forsøger at oprette en ny hjerteløber-profil med et mobilnummer eller en e-mail, der allerede findes i systemet, vil du få en fejlmeddelelse. Det betyder, at din profil skal nulstilles. Udfyld vores kontaktformular her.

 • Hvordan bliver jeg alarmeret, hvis min telefon er på lydløs?
  Både iPhone- og Android-telefoner giver muligheden for, at Hjerteløber-appen kan tilsidesætte lydløs-funktionen.
  Du skal selv give appen tilladelse til dette.

  På iPhone vælger du ”Indstillinger”->”Hjerteløber”->”Meddelelser”->Tænd for kontakten ”Tillad vigtige advarsler”.

  På Android afhænger det lidt af version og type af telefon, men overordnet set skal du gøre følgende: Åbn ”Indstillinger”->”Apps og notifikationer”->”Hjerteløber”->Tænd for kontakten ”Tilsidesæt forstyr ikke.”
   
 • Skal app'en være åben for at virke?
  Nej, du behøver ikke have app'en åben for at stå til rådighed som hjerteløber. Så længe du er tilmeldt Hjerteløber-projektet, er logget ind (det gør du typisk første gang, du går ind i app'en) og har forbindelse til nettet via enten WIFI eller data, så står du til rådighed som hjerteløber.
 • App'en virker ikke. Hvad gør jeg?
  Hvis du oplever problemer med app'en, kan det skyldes, at du ikke har opdateret til den seneste version.

  Information om nye opdateringer af app'en til iPhone får du via notifikationer fra App Store. Hvis du har indstillet din telefon til automatisk opdatering, så opdateres app'en automatisk.

  For Android opdateres app'en automatisk gennem Google Play under forudsætning af, at du har aktiveret automatisk opdatering. 
  Hvis du, efter at have opdateret app'en, stadig oplever tekniske problemer, vil vi bede om, at du rapporterer dem via en fejlrapport.
 • Hvad skal app'en have adgang til på min telefon? Og hvorfor?

  TrygFonden Hjerteløber-app beder om adgang til placering, sms, billeder, kamera samt oplysninger om WiFi-forbindelse.
  App'en beder om adgang til din placering og dine WIFI-oplysninger for at fastslå din geografiske placering. 
  Du skal være opmærksom på, at app’ens tilladelse til brug af placering skal være slået til ”altid”. Dette kan ikke altid vælges ved download af app’en, men kræver at du ændrer det i indstillinger på telefonen.

  På iPhone vælger du ”Indstillinger”->”Hjerteløber”-> "Lokalitet"-> Tillad adgang til lokalitet "Altid".

  På Android afhænger det lidt af version og type af telefon, men overordnet set skal du gøre følgende: Åbn ”Indstillinger”->”Apps og notifikationer”->”Hjerteløber”->”Tilladelser”->”Placering”-> Vælg adgang til placering for denne app ”Tillad altid”.

  App’en anmoder derudover om adgang til din SMS-tjeneste, så du kan dele dit Hjerteløber-certifikat via SMS, og derudover beder Hjerteløber-app'en om adgang til din billed- og kameratjeneste, så du har mulighed for at uploade et billede til din Hjerteløber-profil eller tage et nyt.

   

   
 • Hvad skal være slået til på min telefon for, at jeg kan alarmeres?

  Inde i hjerteløber-appen i "indstillinger" kan du se, om du har slået de elementer til, som appen skal bruge for, at du kan lokaliseres og kaldes ud til formodet hjertestop. På de to skærmbilleder nedenfor kan du se, hvad du skal have slået til på hhv. iOS og Android

  iOS:


  Android:

 • Jeg har skiftet mobilnummer og e-mailadresse - hvad gør jeg?
  Hvis du har ændret dit mobilnummer, er du nødt til at slette din bruger og oprette dig på ny. Du sletter din bruger ved at åbne dine profilindstillinger og vælge "slet bruger" i bunden af siden. Hvis du har fået ny e-mailadresse, kan du ændre den - også i profilindstillinger.
 • Hvordan sikrer jeg, at lokaliteten på min telefon er opdateret?
  Hvis du oplever, at din lokation ikke er opdateret, så tag en test-alarm; så opdateres din lokation.
 • Hvordan indstiller jeg min telefon til at opdatere apps automatisk?
  iPhone
  1. Gå til Indstillinger 
  2. Vælg App Store 
  3. Slå derefter App-opdateringer til eller fra. 

  Android 
  1. Åbn appen Google Play Butik .
  2. Tryk på menuen Indstillinger.
  3. Tryk på Opdater apps automatisk.
  4. Vælg en mulighed: Via alle netværk, hvis apps både må opdateres via Wi-Fi og mobildata.
 • Min nabo blev alarmeret til et hjertestop – men jeg fik ingen alarm. Hvad er årsagen?

  Her er de tre mest almindelige årsager:

  • Vær opmærksom på, at app’ens tilladelse til brug af placering skal være slået til ”altid”. Dette kan ikke altid vælges ved download af app’en, men kræver at du ændrer det via indstillingerne på din telefon. Hvis du kun har givet appen tilladelse til at lokalisere dig “én gang” eller “når appen bruges”, så vil du ikke blive kaldt som hjerteløber. 

  • For Android-brugere: Vær opmærksom på, at du ikke må anvende indstillingen batteri-optimering for Hjerteløber-appen, da batteri-optimering kan påvirke både placering- og notifikationsfunktionaliteten på en måde, så du ikke får en hjerteløber-alarm.

  • Vi alarmerer de 20 hjerteløbere, der er lokaliseret som værende tættest på hjertestoppet. Hvis du ikke får en alarm, kan det være fordi du er nummer 21. 

    
 • Min alarm blev annulleret/forsvandt fra skærmen, da jeg accepterede alarmen
  • De sundhedsprofessionelle medarbejdere på AMK Vagtcentralen kan annullere en alarm, hvis der af en eller anden grund ikke længere er behov for hjerteløbere på adressen. Hvis alarmen annulleres, vises det på skærmen med beskeden "Alarmen er annulleret".

  • En alarm kan også annulleres, hvis det viser sig, at du alligevel ikke er indenfor den radius af hjertestoppet, som hjerteløberne tilkaldes i. Din placering bekræftes i det øjeblik, du accepterer alarmen, og hvis det viser sig, at du ikke er indenfor radius, får du beskeden, at "din position er for langt væk…".
  • Hvis alarmen forsvinder fra skærmen, efter at du har accepteret alarmen, skyldes det normalt en operatørnetværksfejl. Du kan genfinde notifikationen ved at rulle notifikationsvinduet frem på telefonen.
 • Kan jeg få alarmeringsadressen overført til fx Google Maps?
  Fra version 3.55 af Hjerteløber-appen er det muligt at overføre den adresse, du får ved alarmeringen til Google Maps / Apple Maps. Du overfører adressen ved at trykke på den kort-pin, der dukker op sammen med alarmen. Du kan også vælge, om du ønsker at anvende fodgænger-rutevejledningen eller bilist-rutevejledningen.
 • Hvorfor bliver jeg bedt om at hente en hjertestarter, selv om jeg befinder mig meget tæt på adressen for hjertestoppet?
  Når du får alarmen, bliver du pr automatik bedt om enten at hente en hjertestarter eller fortsætte direkte til hjertestoppet. Du er imidlertid altid velkommen til at bruge din sunde fornuft og fortsætte direkte til hjertestoppet eller tage den hjertestarter med, som du løber lige forbi, hvis du vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt. 
 • Hvorfor bliver jeg bedt om at hente en hjertestarter, der er længere væk i stedet for den, som er tættere på hjertestoppet?
  Pt sender systemet op til fem hjerteløbere afsted mod den samme hjertestarter. Dette kan nogle gange medføre, at den enkelte hjerteløber kan blive bedt om at hente en hjertestarter, der er længere væk, hvis der allerede er fem hjerteløbere, der er blevet bedt om at hente den hjertestarter, der er tættere på hjertestoppet. Også her foreslår vi, at du bruger din sunde fornuft og evt. tager den hjertestarter med, som du løber lige forbi, hvis du vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt.
 • Hvorfor bliver jeg bedt om at hente en hjertestarter, som allerede er hentet af anden hjerteløber?
  Ved en alarmering sender Hjerteløber-appen flere hjerteløbere afsted efter de hjertestartere, der befinder sig tættest på hjertestoppet. Vi ved nemlig, at op til 70 procent af hjerteløberne ikke når frem, og derfor giver det bedst mening at sende flere hjerteløbere afsted mod hjertestarterne tættest på hjertestoppet. Hvis hjertestarteren allerede er hentet, fortsætter du bare til hjertestoppet.    
 • Hvordan vælger jeg ”Altid” på iOS?

  Når du downloader appen til iOS, får du nedenstående valgmuligheder. Bemærk, at "Tillad altid" ikke er tilgængelig. Så for at kunne vælge denne indstilling skal du vælge Indstillinger -> Anonymitet -> Lokalitetstjenester og her vælge " altid" for hjerteløber-appen.