FAQ om hjerteløber

Er du hjerteløber eller overvejer at blive det? Så find svar på dine spørgsmål herunder i vores FAQ med praktiske spørgsmål og vores FAQ med tekniske spørgsmål.

Praktiske spørgsmål og svar

 • Hvordan tilmelder jeg mig som hjerteløber?

  Det gør du ved at at downloade hjerteløber app'en og gennemføre registreringsflowet. App'en Hjerteløber findes i App Store og i Google Play.

  Download Hjerteløber-app til iPhone

  Download Hjerteløber-app til Android

  Du kan forberede dig på opgaven som hjerteløber ved at se nogle korte introduktionsvideoer her. Du kan også afprøve den testalarm der ligger inde i hjerteløberappen. 

 • Hvordan bliver jeg alarmeret som hjerteløber?

  Ved et formodet hjertestop alarmeres op til 20 hjerteløbere indenfor en radius på 1800 meter. Alarmeringen sker efter en algoritme hvor de fire første hjerteløbere, der accepterer alarmen, bliver sendt til de nærmeste hjertestartere, hvis der er nogle tilgængelige indenfor førnævnte radius. Den femte hjerteløber bliver sendt direkte til stedet for formodet hjertestop for at starte hjertelungeredning. Da indringeren til alarmcentralen instrueres i at udføre hjertelungeredning, bliver de første hjerteløbere bedt om at hente nærmeste hjertestartere. 

  Hjerteløberne bliver alarmeret uafhængigt af hinanden. Det betyder, at det ikke vil påvirke alarmeringen af andre hjerteløbere, hvis du som hjerteløber afviser en alarm. Af sikkerhedsmæssige årsager, får du først informationer om adressen, efter at du har accepteret missionen. Du bliver som hjerteløber alarmeret ud fra din sidst opdaterede lokation. Når du accepterer alarmen, kan du opleve, at du har bevæget dig længere væk og derfor befinder dig udenfor en radius på 1800 meter. Her vil du modtage en besked om at din mission er aflyst. 

   

   

 • Hvem kan jeg blive sendt ud til?

  Borgeren med det formodede hjertestop vil meget ofte befinde sig i et privat hjem. I Region Syddanmark og i Region Sjælland bliver du som hjerteløber sendt ud til borgere i alle aldersgrupper, mens du i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland ikke sendes afsted modformodede hjertestop hos børn under 8 år.

 • Hvor og hvornår kan jeg blive alarmeret som hjerteløber?

  Ordningen er landsdækkende, så du kan blive alarmeret uanset, hvor du befinder dig i Danmark. Du kan som udgangspunkt blive alarmeret døgnet rundt, men du bestemmer selv, hvor meget du vil være til rådighed. Du kan altid takke nej til en alarmering, sætte din telefon på lydløs - eller melde dig ud af projektet ved at slette din profil. Du skal huske, at du som hjerteløber er et supplement til det almindelige akutberedskab.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan løbe afsted, når jeg får en alarm?

  Der vil naturligvis være mange situationer, hvor du ikke kan løbe afsted, når du får en alarm. Tryk på nej-knappen, når du får alarmen, og giv på den måde besked om, at du ikke er tilgængelig. Det er helt frivilligt at være hjerteløber, og blot et supplement til ambulance og redningstjenesten, der rykker ud præcis som de plejer. Det er vigtigt at huske på, at du er en ekstra ressource - men en vigtig én!

 • Hvordan skal jeg bevæge mig hen til hjertestoppet, og hvordan agerer jeg når jeg kommer frem?

  Du skal først og fremmest huske, at du ikke må komme i vejen for det professionelle beredskab. Det betyder blandt andet, at du skal være opmærksom på ikke at parkere din bil, så ambulancen ikke kan komme frem til skadestedet.

  Derudover skal du:

  1. Tænke på din egen og andres sikkerhed
  2. Ordningen er i udgangspunktet baseret på, at man cykler eller løber, men flere hjerteløbere benytter også deres bil. Husk at du som hjerteløber uanset transportmiddel skal overholde færdselsreglerne.
  3. Præsenter dig som hjerteløber, og vis eventuelt certifikatet, du har i din app.
  4. Start hjertelungeredning og anvend en hjertestarter så snart, det er muligt.
  5. Rapporter kort, hvad der er sket, når ambulance og redningstjeneste ankommer - og lad derefter mandskabet arbejde uforstyrret, hvis de ikke udtrykkeligt beder om din hjælp.
  6. Hvis der er pårørende til stede, kan du tilbyde at ringe efter nogen der kan tage sig af dem. Se evt. denne film om hjerteløberens opgave med at tage sig af de pårørende.
 • Hvordan yder jeg hjertelungeredning?

  Se hvordan du redder liv trin-for-trin.

  Du kan orientere dig om, hvordan du finder et kursus hos Dansk Råd for Genoplivning , hos Dansk Førstehjælpsråd eller hos Hjerteforeningen.

  Du kan også besøge siden "Sådan redder du liv" på hjertestarter.dk

 • Hvordan forholder jeg mig som hjerteløber til COVID19?

  Vi opfordrer dig som hjerteløber til at holde dig opdateret på de retningslinjer Dansk Råd for Genoplivning har fremstedt i relation til COVID19. Du kan finde dem her.

 • Hvad hvis ambulance og redningstjeneste er ankommet før mig?

  Hvis ambulance og redningstjeneste allerede er ankommet, kan du som hjerteløber vælge at afbryde missionen eller tilbyde din hjælp. Hvis redningspersonalet er i gang med deres arbejde, skal du i udgangspunktet lade dem arbejde uforstyrret med mindre du bliver bedt om hjælp.

 • Hvilken hjertestarter skal jeg hente, og hvad gør jeg med den hjertestarter, jeg har hentet?

  Du skal hente den hjertestarter du bliver bedt om at hente da du fik alarmeringen i app’en, da denne hjertestarter er tilgængelig.
  Du kan opleve, at ambulancemandskabet tager hjertestarteren med i ambulancen, hvis den har været i brug. Hvis ambulancemandskabet ikke tager hjertestarteren med, så vil vi bede dig om at hænge den tilbage på plads. Ejeren af hjertestarteren får automatisk besked om at tjekke hjertestarteren, og du behøver som hjerteløber derfor ikke gøre mere.

   
 • Må jeg tale med andre om det, jeg ser og oplever ved en alarm?

  Du kan naturligvis tale med venner og familie om den oplevelse, du har haft. Det er ofte godt at dele oplevelsen med andre. Men du må ikke fortælle om din oplevelse på en måde, så du afslører identiteten på den, der har fået hjertestop af respekt for privatlivets fred og de pårørende. Du må altså hverken fortælle om navnet og adressen eller andet, der kan afsløre identiteten. Du må naturligvis heller ikke tage eller sprede skærmbilleder eller billeder fra alarm-situationen på sociale medier. Kontakt os via kontaktformularen i app'en, hvis du går rundt med spørgsmål efter en alarm.

  Her kan du se en film om, hvad der sker, når du har været ude på hjerteløber-mission.

   

 • Kan jeg gøre noget forkert?
  Nej, det kan du ikke. Hjertelungeredning er ikke skadeligt for den, der har fået hjertestop, og hjertestarteren støder kun, når den har analyseret sig frem til, at det er det rigtige at gøre. Hvis du er usikker, så tænk på, at det altid er bedre at gøre noget end at undlade at gøre noget.
 • Hvad bruger I mine besvarelser på detefterfølgende spørgeskema til?

  Vi anvender dine svar til den forskningsmæssige del af Hjerteløber-projektet.

  Læs mere om forskningen her.

  Vi vil kontakte dig, hvis du har svaret, at du har været meget psykisk påvirket af hjerteløbermissionen og tilbyde en samtale om forløbet. 

 • Hvorfor modtog jeg ikke de oplysninger omkring adressen for hjertestoppet eller hjertestarteren, som var nødvendige for at jeg kunne træde til ved hjertestoppet?

  De informationer, du modtager som hjerteløber, kommer fra 1-1-2 Vagtcentralen og Hjertestarter-Netværket, og alle yder sit allerbedste for, at alle relevante informationer når frem til dig som hjerteløber. Engang imellem sker det, at alle relevante informationer ikke når frem til dig. I de situationer beder vi dig huske på, at du som hjerteløber er et supplement til ambulance og redningstjeneste, som altid vil være det primære beredskab.

 • Hvordan gik det med den person, der havde hjertestop?

  Vi forstår dit ønske om at vide hvordan det gik den person, der havde hjertestop, men vi kan ikke levere informationerne, da patientdata naturligvis er fortrolige. Vi håber, at du har forståelse for dette.

 • Hvad gør jeg, hvis de pårørende ønsker kontakt?

  Vi ser, at flere og flere pårørende ønsker at komme i kontakt med hjerteløberne – både for at takke for genoplivningsforsøget, uanset udfaldet af dette, eller også for at tale hændelsen igennem. Det er fuldstændigt frivilligt, om du som hjerteløber ønsker at give dig til kende. Men hvis du gør det, er det vigtigt ikke at drøfte missionen på de sociale medier. Vi foreslår, at kontakten er direkte mellem hjerteløber, den evt. genoplivede og/eller de pårørende.

  Husk, at du ikke må omtale andre hjerteløbere eller sundhedsberedskabet, der var på stedet.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er utilgængelig i en længere periode?

  Vi anbefaler, at du blot afviser alarmer, som du ikke har mulighed for at tage.

  Hvis du ønsker det, kan du godt logge ud af appen ved at vælge funktionen "Log ud" i "Profilindstillinger." Du skal dog være opmærksom på, at du så først vil kunne modtage alarmer, når du igen har logget dig ind.

 • Er hjerteløberne dækket af nogen forsikring?
  Da der er tale om en frivillig indsats og ikke et arbejde, er hjerteløberne ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring gennem TrygFonden. Tingskade er ligeledes på egen forsikring.
 • Hvad indebærer det, at Hjerteløber-appen indgår i et forskningsprojekt?

  Læs om forskningsprojektet og se en film med overlæge Fredrik Folke, der fortæller om formålet med forskningen. 

 • Hvordan framelder jeg mig som hjerteløber?
  Du framelder dig ved at tilgå dine indstillinger i app'en og vælge "Log ud og slet bruger" nederst på siden.
 • Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har flere spørgsmål?
  Du finder den kontaktformular, du skal anvende, her
 • Patienten ønsker ikke at blive genoplivet

  Du kommer som hjerteløber frem og den pårørende siger, at patienten ikke ønsker at blive genoplivet. Hvad gør du? Læs mere om lovgivningen på Dansk Råd for Genoplivnings hjemmeside.

Tekniske spørgsmål og svar

 • Hvordan bliver jeg alarmeret, hvis min telefon er på lydløs?
  Både iPhone- og Android-telefoner giver muligheden for, at Hjerteløber-appen kan tilsidesætte lydløs-funktionen.
  Du skal selv give appen tilladelse til dette.

  På iPhone vælger du ”Indstillinger”->”Hjerteløber”->”Meddelelser”->Tænd for kontakten ”Tillad vigtige advarsler”.

  På Android afhænger det lidt af version og type af telefon, men overordnet set skal du gøre følgende: Åbn ”Indstillinger”->”Apps og notifikationer”->”Hjerteløber”->Tænd for kontakten ”Tilsidesæt forstyr ikke.”
   
 • Skal app'en være åben for at virke?
  Nej, du behøver ikke have app'en åben for at stå til rådighed som hjerteløber. Så længe du er tilmeldt Hjerteløber-projektet, er logget ind (det gør du typisk første gang, du går ind i app'en) og har forbindelse til nettet via enten WIFI eller data, så står du til rådighed som hjerteløber.
 • App'en virker ikke. Hvad gør jeg?
  Hvis du oplever problemer med app'en, kan det skyldes, at du ikke har opdateret til den seneste version.

  Information om nye opdateringer af app'en til iPhone får du via notifikationer fra App Store. Hvis du har indstillet din telefon til automatisk opdatering, så opdateres app'en automatisk.

  For Android opdateres app'en automatisk gennem Google Play under forudsætning af, at du har aktiveret automatisk opdatering. 
  Hvis du, efter at have opdateret app'en, stadig oplever tekniske problemer, vil vi bede om, at du rapporterer dem via en fejlrapport.
 • Hvad skal app'en have adgang til på min telefon? Og hvorfor?

  TrygFonden Hjerteløber-app beder om adgang til placering, sms, billeder, kamera samt oplysninger om WiFi-forbindelse.
  App'en beder om adgang til din placering og dine WIFI-oplysninger for at fastslå din geografiske placering. 
  Du skal være opmærksom på, at app’ens tilladelse til brug af placering skal være slået til ”altid”. Dette kan ikke altid vælges ved download af app’en, men kræver at du ændrer det i indstillinger på telefonen.

  På iPhone vælger du ”Indstillinger”->”Hjerteløber”-> "Lokalitet"-> Tillad adgang til lokalitet "Altid".

  På Android afhænger det lidt af version og type af telefon, men overordnet set skal du gøre følgende: Åbn ”Indstillinger”->”Apps og notifikationer”->”Hjerteløber”->”Tilladelser”->”Placering”-> Vælg adgang til placering for denne app ”Tillad altid”.

  App’en anmoder derudover om adgang til din SMS-tjeneste, så du kan dele dit Hjerteløber-certifikat via SMS, og derudover beder Hjerteløber-app'en om adgang til din billed- og kameratjeneste, så du har mulighed for at uploade et billede til din Hjerteløber-profil eller tage et nyt.

   

   
 • Jeg har skiftet mobilnummer og email-adresse - hvad gør jeg?
  Hvis du har ændret dit mobilnummer, er du nødt til at slette din bruger og oprette dig på ny. Du sletter din bruger ved at åbne dine profilindstillinger, og vælge "slet bruger" i bunden af siden. Hvis du har fået ny email adresse, kan du ændre den - også i profilindstillinger.
 • Hvordan sikrer jeg, at lokaliteten på min telefon er opdateret?
  App’en opdaterer ikke lokationen hele tiden af hensyn til privatlivspolitik og telefonens batteri. Hvis du er registreret på den rette adresse, kan du altid tage en testalarm i app’en.