FAQ om hjerteløber

Er du hjerteløber eller overvejer at blive det? Så find svar på dine spørgsmål herunder. Husk, at hjerteløber-projektet pt kører i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland.

Læs spørgsmål og svar

 • Hvordan tilmelder jeg mig som hjerteløber?

  Det gør du ved at at downloade hjerteløber app'en og gennemføre registreringsflowet. App'en Hjerteløber findes i App Store og i Google Play.

  Download Hjerteløber-app til iPhone

  Download Hjerteløber-app til Android

 • Hvem bliver jeg sendt ud til?
  Du kan blive alarmeret som hjerteløber til formodede hjertestop i en radius af 1800 meter fra din lokation i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Personen med det formodede hjertestop vil meget ofte befinde sig i et privat hjem. Du sendes i Region Hovedstaden ikke afsted mod formodede hjertestop hos børn under 8 år.
 • Skal jeg have en hjertestarter - fx på arbejdspladsen - for at blive hjerteløber?
  Nej, dét at melde sig som hjerteløber er ikke betinget af, at du har adgang til en hjertestarter på fx arbejdspladsen. Når man har tilmeldt sig som hjerteløber, sender systemet automatisk et antal hjerteløbere afsted efter den/de hjertestarter(e), der befinder sig nærmest personen, der har hjertestop.
 • Hvorfor kan jeg kun være hjerteløber i Regionerne Hovedstaden og Midtjylland?
  TrygFondens hjerteløberprojekt er startet i samarbejde med Akutberedskabet i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er blevet valgt, da der her bor 1,8 mio. mennesker. Det betyder, at erfaringer med hjertestop, hjerteløbere og app. hurtigt kan indsamles på baggrund af det høje indbyggerantal. I Oktober 2018 udrulles hjerteløbersystemet i Region Midtjylland.
  Man kan som borger andre steder i landet sagtens downloade TrygFonden hjerteløber app. Dog får man kun en alarm ved et formodet hjertestop, når man opholder sig i Regionerne Hovedstaden og Midtjylland.
   
 • Hvordan bliver jeg alarmeret som hjerteløber?
  Det ser du lettest ved at gå ind i app'en og vælge 'test alarm' i menuen. Her kan du teste, hvordan alarmen lyder og hvad der sker, når du får en skarp alarm om hjertestop.
 • Hvornår kan jeg blive alarmeret som hjerteløber?
  Du kan som udgangspunkt blive alarmeret døgnet rundt. Men du bestemmer selv, hvor meget du vil være til rådighed. Du kan altid takke nej til en alarmering, sætte din telefon på lydløs - eller melde dig ud af projektet ved at slette din profil. Du skal huske, at du som hjerteløber er et supplement til det almindelige akutberedskab.
 • Skal app'en være åben for at virke?
  Nej, du behøver ikke have app'en åben for at stå til rådighed som hjerteløber. Så længe du er tilmeldt Hjerteløber-projektet, er logget ind (det gør du typisk første gang, du går ind i app'en) og har forbindelse til nettet via enten WIFI eller data, så står du til rådighed som hjerteløber.
 • App'en virker ikke. Hvad gør jeg?

  Hvis du oplever problemer med app'en, kan det skyldes, at du ikke har opdateret til den seneste version. Information om nye opdateringer af app'en til iPhone får du via notifikationer fra App Store. Hvis du har indstillet din telefon til automatisk opdatering, så opdateres app'en automatisk. For Android opdateres app'en automatisk gennem Google Play under forudsætning af, at du har aktiveret automatisk opdatering. 

  Hvis du, efter at have opdateret app'en, stadig oplever tekniske problemer, vil vi bede om, at du rapporterer dem via en fejlrapport.

 • Hvad skal app'en have adgang til på min telefon? Og hvorfor?

  TrygFonden Hjerteløber-app beder om adgang til placering, sms, billeder, kamera samt oplysninger om WiFi-forbindelse.

  App'en beder om adgang til din placering og dine WIFI-oplysninger for at fastslå din geografiske placering. Den anmoder om adgang til din SMS-tjeneste, så du kan dele dit Hjerteløber-certifikat via SMS, og derudover beder Hjerteløber-app'en om adgang til din billed- og kameratjeneste, så du har mulighed for at uploade et billede til din Hjerteløber-profil eller tage et nyt.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan løbe afsted, når jeg får en alarm?
  Der vil naturligvis være mange situationer, hvor du ikke kan løbe afsted, når du får en alarm. Tryk på nej-knappen, når du får alarmen, og giv på den måde besked om, at du ikke er tilgængelig. Det er helt frivilligt at være hjerteløber, og blot et supplement til ambulance og redningstjenesten, der rykker ud præcis som de plejer. Det er vigtigt at huske på, at du er en ekstra ressource - men en vigtig én!
 • Hvad gør jeg, når ambulance og redningstjeneste ankommer?

  Hvis du er i gang med hjertelungeredning, skal du fortsætte, til du bliver afløst. Det er bedst, at du bliver afløst efter en fuldført kompressionsserie, det vil sige efter 30 tryk eller mens hjertestarteren analyserer hjerterytmen. Det er vigtigt, at I kommunikerer, så I sikrer, at hjertelungeredningen er så effektiv som mulig hele tiden. Mandskabet fra ambulancen eller redningstjenesten vil muligvis spørge om, hvor længe hjertelungeredningen har foregået. Svar på spørgsmålene, men lad dem efterfølgende arbejde uforstyrret. Du er som hjerteløber en ressource indtil ambulance og redningstjenesten ankommer og tager over. Hvis de beder om din fortsatte hjælp, håber vi, at du står til rådighed, men lad det være op til redningsmandskabet.

 • Hvordan skal jeg bevæge mig hen til hjertestoppet?
  1. Tænk på din egen og andres sikkerhed
  2. Præsenter dig som hjerteløber, og vis eventuelt certifikatet, du har i din app
  3. Start hjertelungeredning og anvend en hjertestarter så snart, det er muligt
  4. Rapporter kort, hvad der er sket, når ambulance og redningstjeneste ankommer - og lad derefter mandskabet arbejde uforstyrret, hvis de ikke udtrykkeligt beder om din hjælp
  5. Er ambulance og redningstjeneste allerede ankommet, så undlad at træde til
  6. Hvis du har hentet en hjertestarter, og den har været i brug, så efterlad den hos ambulancemandskabet og fortæl, hvor du har hentet den
  7. Hvis du har hentet en hjertestarter, der ikke kom i brug, så aflever den gerne tilbage, med mindre ambulancemandskabet udtrykkeligt beder om at beholde den

   

 • Hvad hvis ambulance og redningstjeneste er ankommet før mig?
  Hvis ambulance og redningstjeneste allerede er ankommet og er i gang med deres arbejde, så lad dem arbejde uforstyrret, med mindre du bliver bedt om at hjælpe.
 • Hvad gør jeg med den hjertestarter, jeg har hentet?

  Du kan opleve, at ambulancemandskabet tager hjertestarteren med i ambulancen, hvis den har været i brug - det sker i Region Hovedstaden. Hvis ambulancemandskabet ikke tager hjertestarteren med, så vil vi bede dig om at hænge den tilbage på plads.

 • Må jeg tale med andre om det, jeg ser og oplever ved en alarm?
  Du kan naturligvis tale med venner og familie om den oplevelse, du har haft. Det er ofte godt at dele oplevelsen med andre. Men du må ikke fortælle om din oplevelse på en måde, så du afslører identiteten på den, der har fået hjertestop af respekt for privatlivets fred og de pårørende. Du må altså hverken fortælle om navnet og adressen eller andet, der kan afsløre identiteten. Du må naturligvis heller ikke tage eller sprede skærmbilleder eller billeder fra alarm-situationen på sociale medier. Kontakt os via kontaktformularen i app'en, hvis du går rundt med spørgsmål efter en alarm.
 • Kan jeg gøre noget forkert?
  Nej, det kan du ikke. Hjertelungeredning er ikke skadeligt for den, der har fået hjertestop, og hjertestarteren støder kun, når den har analyseret sig frem til, at det er det rigtige at gøre. Hvis du er usikker, så tænk på, at det altid er bedre at gøre noget end at undlade at gøre noget.
 • Hvordan downloader jeg app'en?

  App'en Hjerteløber findes i App Store og i Google Play.

  Download Hjerteløber-app til iPhone

  Download Hjerteløber-app til Android

 • Hvordan opdaterer jeg app'en?
  Information om nye opdateringer af app'en til iPhone får du via notifikationer fra App Store. Hvis du har indstillet din telefon til automatisk opdatering, så opdateres app'en automatisk. For Android opdateres app'en automatisk gennem Google Play under forudsætning af, at du har aktiveret automatisk opdatering.
 • Jeg har skiftet mobilnummer og email-adresse - hvad gør jeg?
  Hvis du har ændret dit mobilnummer, er du nødt til at slette din bruger og oprette dig påny. Du sletter din bruger ved at åbne dine profilindstillinger, og vælge "slet bruger" i bunden af siden. Hvis du har fået ny email adresse, kan du ændre den - også i profilindstilinger. 
 • Kan jeg anvende samme profil på to forskellige telefoner?
  Du kan godt have appen downloadet på flere enheder, men du kan kun være logget på og få alarmer på én enhed ad gangen, da appen skal anvende din position.
 • Hvor stor distance skal jeg tilbagelægge som hjerteløber?
  For de aller fleste vil den længste strækning være omkring 500 meter, men du kan risikere at distancen bliver større, afhængigt af hjertestoppet i forhold til position.
 • Hvad bruger I mine besvarelser på det efterfølgende spørgeskema til?
  Vi anvender dine svar til den forskningsmæssige del af Hjerteløber-projektet. Læs mere om forskningen her
 • Hvor længe bliver alarmen i min app, inden jeg svarer?
  Alarmen bliver maksimalt 20 minutter i din app. Har du ikke inden da svaret, om du er tilgængelig eller ej, så forsvinder alarmen.
 • Hvorfor modtog jeg ikke den portkode eller informationer om hjertestarteren, der var nødvendig for at jeg kunne træde til ved hjertestoppet?
  De informationer, du modtager som hjerteløber, kommer fra 1-1-2 Vagtcentralen og Hjertestarter-Netværket, og alle yder sit allerbedste for, at alle relevante informationer når frem til dig som hjerteløber. Engang imellem sker det, at alle relevante informationer ikke når frem til dig. I de situationer beder vi dig huske på, at du som hjerteløber er et supplement til ambulance og redningstjeneste, som altid vil være det primære beredskab.
 • Hvordan gik det med den person, der havde hjertestop?
  Vi forstår dit ønske om, at vide hvordan det gik den person, der havde hjertestop, men vi kan ikke levere informationerne, da patientdata naturligvis er fortrolige. Vi håber, at du har forståelse for dette.
 • Hvordan framelder jeg mig som hjerteløber?
  Du framelder dig ved at tilgå dine indstillinger i app'en og vælge "Log ud og slet bruger" nederst på siden.
 • Er der risiko for, at jeg kan blive smittet med noget, når jeg yder hjertelungeredning?
  Der findes - så vidt vi ved - ingen rapporter om smitte i en hjertelungerednings-situation. Anvend en HLR-maske, hvis du føler dig ubekvem ved at give mund-til-mund. Hvis du ikke vil give indblæsninger, så nøjes med at give kompressioner.
 • Hvordan yder jeg hjertelungeredning?
  Se hvordan du redder liv trin-for-trin
 • Hvordan finder jeg et kursus, hvis jeg vil repetere mine hjertelungerednings-kundskaber?
  Du kan orientere dig om, hvordan du finder et kursus hos Dansk Råd for Genoplivning. Du kan også besøge siden "Sådan redder du liv" på hjertestarter.dk
 • Hvad indebærer det, at Hjerteløber-App'en indgår i et forskningsprojekt?
 • Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har flere spørgsmål?
  Du finder den kontaktformular, du skal anvende, her