Fremtidens førstehjælpere

Børn helt ned i 12-års alderen er stærke nok til at genoplive en voksen med hjertestop.

Læs mere
Gennem os har du som lærer kunnet bestille et klassesæt til livreddende førstehjælp. Projektet Førstehjælp i skolen er overdraget til Dansk Råd for Genoplivning, hvor du kan læse mere. TrygFonden har varetaget opgaven med at sikre undervisningsmateriale til skolerne siden 2006.

Lær dine elever at redde liv

Dilemmaspil. Hvor langt vil du gå for et andet menneske?

Førstehjælp handler om at gøre noget for andre mennesker. Men hvorfor bekymrer vi os egentlig om andre end os selv? Vi har udviklet et dilemmaspil, som du kan bruge, når du underviser dine elever i livreddende førstehjælp. Spillet er bygget op om nogle situationer, som klassen skal tage stilling til. Hver gang skal klassen kunne argumentere for begge sider af et dilemma. 

En del af elevernes dannelse

Video poster
En del af det at gå i folkeskole er, at man lærer at være en god borger og tage ansvar for hinanden. Her er førstehjælp et vigtigt element. Mange tror, en hjertestarter er svær at bruge, eller at den kan gøre skade. Det kan den ikke. Den er utrolig simpel at bruge, og det kan elever sagtens finde ud af, siger videnskabelig assistent, Line Zinckernagel
 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så kontakt sekretær i TrygFonden, Anne Kjellstrand

45 26 08 21