Persondatapolitik for behandling af persondata relateret til TrygFondens hjertestarternetværk

Nedenfor kan du læse vores persondatapolitik for TrygFondens hjertestarternetværk

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 17. april 2024.

Persondatapolitik for TrygFondens hjertestarternetværk

 • 1. Dataansvarlig

  TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) (herefter TrygFonden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig for en række personoplysninger, som vi bl.a. modtager, når du registrerer en hjertestarter på hjertestarter.dk. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne politik. 

  Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi fx beskytter persondata i forbindelse med vores øvrige aktiviteter, kan du se vores persondatapolitikker på tryghed.dk, respektforvand.dk og besoegshunde.dk.

  Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi beskytter dine persondata i forbindelse vores hjerteløberordning, kan du se vores persondatapolitik her.

  Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata relateret til vores hjertestarternetværk.

 • 2. Formålene med behandlingen af personoplysninger

  Når du registrerer en hjertestarter, behandler vi de oplysninger, som du oplyser ved tilmeldingen. 

  Nedenfor finder du et skema, der angiver, hvilke personoplysninger vi indsamler, og på hvilket grundlag vi behandler dem

  Hvem (hvilke registrerede personer) Personoplysninger (hvilke personoplysninger behandler vi)  Behandlingsgrundlag (på hvilket juridisk grundlag behandler vi oplysningerne)
  Fadder

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Adgangskode

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftale): 

  • Aftale med fadderen for en hjertestarter om via hjertestarter.dk at gøre oplysninger om hjertestarteren tilgængelige for offentligheden og de sundhedsfaglige medarbejdere i regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112), og om at kommunikere med fadderen om hjertestarterens brug m.v.

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning):

  • TrygFonden har en legitim interesse i løbende at udarbejde statistik vedr. TrygFondens arbejde på hjertestarterområdet.
  Udbringer
  • Navn
  • Telefonnummer

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning):

  • TrygFonden har en legitim interesse i, at der kan kommunikeres med udbringere i en akut situation.

  Formålet med hjertestarter.dk er at give ejeren af en hjertestarter mulighed for ved registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk, at gøre den synlig, så den kan være med til at redde liv. Formålet med behandlingen af oplysningerne er således at kunne videregive relevante oplysninger til offentligheden og regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112), at kunne kommunikere med den ansvarlige for hjertestarteren fx i forbindelse med brug og tilbagelevering af brugte hjertestartere, kommunikation med udbringere med henblik på at kunne kontakte udbringer i en akut situation, samt kommunikation med fadder om generel information vedr. hjertestarternetværket. Formålet med behandlingen er desuden at udarbejde statistikker vedr. TrygFondens arbejdet på hjertestarterområdet.

   

 • 3. Brug af databehandlere og videregivelse til tredjeparter

  Vi bruger eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I den forbindelse sikres beskyttelsen af persondata enten gen-nem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

  Oplysninger om hjertestarterens placering og tilgængelighed offentliggøres på hjer-testarter.dk og i Hjerteløber App’en. Samme oplysninger samt kontaktoplysninger på eventuelle udbringere videregives desuden til regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112).

  Oplysninger om faddere kan blive videregivet til brug for forskning til Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød  (som selvstændig dataansvarlig). Videregivelsen sker på baggrund af en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

 • 4. Cookies og statistik
  Vi behandler oplysninger om dit besøg på hjertestarter.dk ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik.
 • 5. Brug af sociale medier
  Du kan læse mere om vores brug af de sociale medier her.
 • 6. Behandlingssikkerhed

  Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

 • 7. Sletning

  Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige herfor.

  Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

  Oplysninger Slettefrist

  Faddere og udbringere

  Når fadder sletter sin profil.

  Hvis der ikke er nogen hjertestartere registreret på profilen, slettes profilen efter 9 dage.

  Kladde (hvis hjertestarter ikke er blevet fuldt registreret i systemet, aldrig er blevet godkendt og aldrig har været aktiv på netværket) slettes 30 dage efter oprettelse af kladden.

 • 8. Dine rettigheder
  Du har – med de gældende begrænsninger og vilkår i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen – følgende rettigheder: 

  - Retten til indsigt i personoplysningerne
  - Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger
  - Retten til at få slettet personoplysningerne
  - Retten til at få begrænset personoplysningerne
  - Retten til dataportabilitet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

  Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.
   
  Ret til indsigelse

  Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må TrygFonden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • 9. Kontakt os
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os:

  TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)
  CVR-nr. 10430410
  Hummeltoftevej 49
  2830 Virum 
  Tlf.: 45 26 08 00
  E-mail: info@trygfonden.dk