Persondatapolitik for TrygFonden hjerteløbere

Nedenfor kan du læse vores persondatapolitik for TrygFonden hjerteløbere.

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 25. august 2022.

Persondatapolitik for hjerteløbere

 • 1. Dataansvarlig

  TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) (herefter ”TrygFonden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig for en række personoplysninger, som vi bl.a. modtager, når du tilmelder dig som hjerteløber i TrygFondens hjerteløber-app (”Hjerteløberapp”). Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne politik.

  Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi for eksempel beskytter personoplysninger i forbindelse med vores øvrige aktiviteter, kan du se vores persondatapolitikker på respektforvand.dk, hjertestarter.dk, besoegshunde.dk og tryghed.dk.

  Denne persondatapolitik beskriver vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give dig ifølge lovgivningen.

 • 2. Formålene med behandlingen af personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  Administration af hjerteløberordningen- og appen: til brug for administration af hjerteløberordningen- og appen, herunder registrering af dig som bruger af Hjerteløberappen, og tildeling af password, samt leverining af relevant app-support mv.

  Udkald af mulige hjerteløbere: Lokationsdata registreres via mobiltelefonen. Data behandles med det formål at kunne udregne, om din aktuelle lokation gør, at du er en mulig hjerteløber til et hjertestop.

  Kommunikation: Løbende kommunikation med hjerteløbere er væsentligt for at sikre, at ordningen fungerer som den skal. Det kan blive relevant at kommunikere både før, under og efter en konkret mission er udført. Kommunikationen kan relatere sig eksempelvis til at besvare konkrete henvendelser fra dig og at informere dig om nyheder og ændringer i hjerteløberordningen. Hvis du som hjerteløber har modtaget en alarm, vil du efterfølgende modtage et spørgeskema via sms om din oplevelse.

  Kvalitetsudvikling: Dine data vil blive brugt til kvalitetsudvikling af Hjerteløberappen samt analyse, evaluering og løbende udvikling af hjerteløberordningen, for at sikre at den hele tiden fungerer så optimalt som muligt. Dine data vil også blive videregivet til Region Hovedstaden og Region Midtjylland til brug for forskning i hjerteløber-ordningen (læs mere herom nedenfor under afsnit 3).

  Statistik: Vi udarbejder løbende statistikker over hjerteløbere og i relation til hjerteløberordningen generelt.

  Nedenfor finder du et skema, der angiver, hvilke personoplysninger vi indsamler, og på hvilket grundlag vi behandler dem:

  Hvem (hvilke registrerede personer) Personoplysninger (hvilke personoplysninger behandler vi)  Behandlingsgrundlag (på hvilket juridisk grundlag behandler vi oplysningerne)
  Hjerteløber

  Data du selv afgiver når du registrerer dig i appen:

  • navn
  • e-mailadresse
  • mobiltelefonnummer
  • fødselsår
  • køn
  • erhverv / profession
  • kommune / region (bosiddende)
  • evt. tidspunkt for HLR-kursus
  • brugernavn (alias) og password
  Oplysninger, der genereres og/eller modtages løbende:
  • registreringstidspunkt
  • tidspunkt for opdatering af appen
  • oplysninger om din løbende geografiske placering (lokation), oplysning om de hjerteløbermissioner, du måtte deltage i, herunder tidsregistreringer, dato og tidspunkt for hjertestop, udkald og accept/afvisning af alarm.

  Svar på spørgeskema:

  • Dine svar i forbindelse med efterfølgende spørgeskemaundersøgelse, som du vælger at deltage i, herunder eventuelle svar vedr. dit helbred, fx om dit psykiske eller fysiske velbefindende efter at have udført en mission.

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) til brug for administrering af hjerteløberordningen- og appen Samtykke indhentes når du registrerer dig i Hjerteløberappen.

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. f (interesseafvejningsreglen). TrygFonden behandler personoplysninger om dig, fordi vi har en legitim interesse i bl.a. at:

  • kommunikation, herunder udsende informationer om hjerteløberordningen samt spørgeskema til dig, hvis du har modtaget en alarm,

  • kvalitetsudvikle på hjertelø-berordningen og Hjertelø-berappen, så den hele tiden fungerer så optimalt som muligt, og 

  • udarbejde løbende statistik.
    
  Vi behandler dine lokationsdata på basis af dit samtykke, så vi kan kontakte dig hvis du er tæt på en der oplever et hjertestop, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  Samtykke indhentes når du registrerer dig i Hjerteløberappen.

  Data vi indsamler via spørgeskemaundersøgelser, behandles til brug for kvalitetssikring på basis af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6 (1) (a) og artikel 9, stk. 2, litra a. Samtykke indhentes i selve spørgeskemaet.

  Særligt vedrørende samtykke
  TrygFonden gør opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at tilbagekalde dine samtykker til behandling af data. Hvis du tilbagekalder et samtykke, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke den behandling, som er baseret på samtykket forud for tilbagekaldelse af samtykket.  Samtykket kan tilbagekaldes ved at kontakte TrygFonden via de kontaktoplysninger, som findes nedenfor eller ved at slette appen.

  Vi gør dog opmærksom på at samtykke til brug for behandling af dine oplysninger, herunder dine lokationsdata, er nødvendigt for at du kan modtage en alarm og dermed være hjerteløber. Ligeledes er dit samtykke til, at vi må videregive data til forskning hos Regionerne (jf. nærmere i afsnit 3 nedenfor) nødvendigt for at vi løbende sikre, at ordningen er proportional og vedbliver med at være til gavn for danskerne. 

  Hvis du derfor ikke samtykker (eller hvis du vælger at trække dine samtykker tilbage) kan du derfor ikke være hjerteløber.

  Særligt vedrørende lokationsdata
  Vedrørende data om din lokation kan TrygFonden oplyse, at vi anvender servicen ”Significant change of location”. TrygFonden kan via denne service se din seneste lokation baseret på fx mobilmaster og/eller wi-fi. Der indsamles kun oplysning om din senest kendte lokation, og såfremt der ikke sker væsentlige ændringer inden for 72 timer, bliver oplysningen automatisk slettet. 

  Såfremt du sletter Hjerteløberappen, eller slår lokalitetstjenester fra under indstillinger i din telefon, så modtager TrygFonden ikke oplysninger om din lokation.

  Særligt vedrørende opfølgning, hvis du har været ude på en mission
  Hvis du har været kaldt ud på en hjerteløbermission, modtager du automatisk et link til et spørgeskema via sms. Spørgsmålene vil bl.a. dreje sig om, hvordan du nåede frem til hjertestoppet, om du gav hjerte-lunge-redning, om der blev anvendt en hjertestarter, om du ankom før ambulancen og lignende. Der er også spørgsmål om, hvorvidt du evt. er påvirket af missionen

  De svar og det input du giver, indgår som et led i vores kvalitetsudvikling og vil, blive videregivet til brug for forskning, jf. punkt 3 nedenfor.

 • 3. Brug af databehandlere og videregivelse til tredjeparter

  Vi bruger Regionerne som databehandlere, idet Regionerne bl.a. yder support til de personer, der har registreret sig i Hjerteløberappen. Vi anvender også databehandlere til IT-drift, serviceydelser og til udvikling af Hjerteløberappen.

  Vi videregiver i visse situationer personoplysninger til Regionerne til brug for deres eget formål:

  • Ad-hoc opfølgning. Regionerne til brug for nødvendig opfølgning indenfor Regionens myndighedsudøvelse. Regionerne kan i visse afgrænsede situationer anvende dine kontaktoplysninger og oplysninger om din deltagelse på en specifik mission til at sikre relevant efterfølgende kommunikation/debriefing. Det kan være grundet en uventet/uforudset sundhedsfaglig hændelse (eksempelvis smitteopsporing), der hører under Regionerne. Hvis TrygFonden får en konkret anmodning fra Regionerne om en sådan situation, kan TrygFonden, på basis af en konkret vurdering, videregive dine kontaktoplysninger og oplysninger om den mission, du har deltaget i, til Regionerne på basis af Artikel 6 (1) (f) (berettiget interesse er at sikre den nødvendige efterfølgende kommunikation) og/eller Artikel 6 (1) (e). 

  • Forskning. Som hjerteløber er det nødvendigt at du samtykker, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9 stk. 2 litra a, til at dine personoplysninger blive videregivet til brug for forskning til Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød (som selvstændig dataansvarlig) og til Region Midtjylland, Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34, 8200 Århus N (som selvstændig dataansvarlig). Samtykke indhentes når du registrerer dig som hjerteløber (for så vidt angår data i selve appen), samt der hvor du besvarer spørgeskemaet (for så vidt angår din besvarelse af spørgeskemaet).

 • 4. Kilder og frivillighed

  Personoplysningerne indsamles direkte fra dig og den enhed (fx din mobiltelefon), som du anvender Hjerteløberappen på. Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.

  Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne, der skal indtastes ved tilmelding som hjerteløber, vil være, at vi ikke kan varetage de konkrete formål, som er anført ovenfor, herunder at du ikke kan være hjerteløber.

 • 5. Behandlingssikkerhed

  Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer.

  Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at personoplysninger kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med personoplysninger.

 • 6. Sletning

  Vi opbevarer personoplysningerne, så længe du er tilmeldt som hjerteløber. Hertil opbevarer vi dine personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne opfylde de i denne politik anførte formål og for at kunne dokumentere vores ret til behandling af personoplysninger og overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og anden lovgivning.

  Vi sletter dine personoplysninger når du har slettet Hjerteløberappen. I forhold til sletning af lokationsdata henviser vi til afsnit 2.

 • 7. Dine rettigheder

  Du har – med de gældende begrænsninger og vilkår i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen - følgende rettigheder:

  - Retten til indsigt i personoplysningerne
  - Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger
  - Retten til at få slettet personoplysningerne
  - Retten til at få begrænset personoplysningerne
  - Retten til dataportabilitet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

  Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

  Ret til indsigelse

  Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må TrygFonden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • 8. Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os:

  TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)
  Hummeltoftevej 49
  2830 Virum 
  Tlf.: 45 26 08 00
  E-mail: info@trygfonden.dk

  Som beskrevet ovenfor i afsnit 3 deler TrygFonden data om hjerteløbere med Regionerne (som selvstændige dataansvarlige) i visse situationer. Hvis du har spørgsmål til Regionernes selvstændige behandling af dine data, herunder Region Hovedstadens og Region Midtjyllands behandling af personoplysninger til forskningsformål, kan du kontakte Regionerne.