Læge og ph.d. Dans Isbye har studeret effekten af brugen af Mini Anne-dukken sammenlignet med et traditionelt førstehjælpskursus.

I perioden fra 2005 til 2007 undersøgte Dan Isbye voksne og børns evner til at udføre hjertelungeredning med henholdsvis et traditionelt førstehjælpskursus på flere timer og så et 24-minutters Mini Anne-kursus.

Det viste sig, at de, der blev undervist med Mini Anne-metoden, var bedre til de praktiske elementer i genoplivningen end de, der blev undervist på det traditionelle kursus.

Du kan læse mere om undersøgelsen i PhD-tesen ”Cardiac arrest – strategies to improve resuscitation training.

Strategier til forbedring af genoplivningsforsøg

Et 24-minutters Mini Anne-kursus kan forbedre dine evner som livreddende førstehjælper betragteligt.