En række forskere har undersøgt implementeringen af livreddende førstehjælp i den danske folkeskole.

I 2005 blev det lovpligtigt for alle danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Alligevel er det langtfra alle skoler, der lever op til kravet, selvom skoleledere og lærere generelt er positivt indstillet over undervisning af elever i hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Lærerne føler sig derimod ikke særligt godt rustet til at varetage den lovpligtige undervisning i livreddende førstehjælp, mens en del skoleledere vurderer, at opkvalificering af lærerne er forbundet med store omkostninger.

Læs om flere udfordringer i forbindelse med implementering af undervisningen i livreddende førstehjælp og en række anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater i rapporten ”Førstehjælpsundervisning i folkeskolen.”

 

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen

I 2005 blev det lovpligtigt for alle danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp, men det er langtfra alle steder det sker. Det er der flere grunde til.