Flere får livreddende førstehjælp og overlever hjertestop udenfor hospital

Fra 2001 til 2011 skete der en markant forbedring i antallet af danskere, der træder til med livreddende førstehjælp. Langt flere overlever nu hjertestop uden for et hospital.

I 2011 fik 58 pct. af de personer, som faldt om med hjertestop uden for hospital i Danmark, livreddende førstehjælp, inden ambulancen nåede frem. I 2001 var tallet blot 19 pct.

Den store udvikling i antallet af førstehjælpende danskere skyldes, ifølge Mads Wissenberg, der har skrevet Ph.D om emnet, bl.a. at der har været en stigende opmærksomhed på at træne og uddanne befolkningen i livreddende førstehjælp.

Derudover tyder det også på, at implementeringen af sundhedsfagligt personale på regionernes AMK-Vagtcentraler, der besvarer opkald til 1-1-2, har bidraget til den flotte stigning.

Bliv klogere på udviklingen i Ph.D.-rapporten ”Out-of-hospital Cardiac Arrest in Denmark: Bystander intervention and patient survival”.

Livreddende førstehjælp

Der er sket en stor stigning i antallet af danskere, der yder livreddende førstehjælp, og antallet af danskere, der overlever et hjertestop udenfor hospital.