Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2016.

De nyeste data fra Dansk Hjertestopregister omfatter 2001 til og med 2016, som dækker over en periode, hvor registreringen er overgået fra papirskemaer til elektronisk registrering i den elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Data fra perioden er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med de tidligere år. Dette vil blive analyseret nærmere.

Dansk Hjertestopregister 2001-2016

I perioden 2001-2016 har der været mere end en tredobling af patienter, som modtog hjertelungeredning inden ankomst af ambulance. Ligeledes er der sket en næsten tredobling i den samlede overlevelse efter hjertestop uden for hospital.