Tal fra Dansk Hjertestopregister 2001-2014 viser en stigning i antallet af overlevende efter hjertestop uden for hospital. Ligeledes har flere patienter modtaget hjerte-lungeredning før ankomst af ambulance.

Fra 2001-2014 er der blevet foretaget en undersøgelse af i alt 45.269 patienter med førstegangshjertestop. 

I perioden har der været mere end en tredobling af patienter, som modtog hjertelungeredning inden ankomst af ambulance. Ligeledes er der sket en tredobling i den samlede overlevelse efter hjertestop uden for hospital.

I den sidste del af perioden er der sket en stigning i brugen af hjertestartere inden ambulancens ankomst. Brugen er dog fortsat begrænset set i forhold til det totale antal hjertestop. 

Undersøgelsen er lavet på baggrund af, at der igennem de seneste 10 år er taget adskillige initiativer for at forbedre overlevelsen ved pludseligt, uventet hjertestop uden for hospital.

Der er bl.a. sat øget fokus på tidlig hjertelungeredning udført af en tilstedeværende person ved at uddanne danskerne i at foretage hjertelungeredning. Der er endvidere gjort en stor indsats for at udbrede hjertestartere samt forbedre den avancerede behandling uden for hospital og på hospitaler.

Denne sammenfatning af data fra Dansk Hjertestopregister beskriver de vigtigste tal for udviklingen omkring hjertestop uden for hospital og behandling af disse over en 14-årig periode i Danmark fra 2001-2014.

Dansk Hjertestopregister 2001-2014

Der er sket en stigning i antallet af patienter, der modtager hjerte-lungeredning inden ankomst af ambulance, og flere overlever hjertestop uden for hospital.