Med udbredelse af dvd-kurser og undervisning i førstehjælp samt en massiv forøgelse af hjertestartere lykkedes det på blot to år at forbedre bornholmernes evne til at behandle hjertestop uden for hospital betragteligt.

Læge og ph.d. Anne Møller Nielsen har studeret effekten af en hidtil uset massiv indsats for at lære bornholmerne at redde liv. 

I perioden fra september 2008 til september 2010 blev 10.000 bornholmere uddannet i hjertelungeredning, 2.500 lærte at betjene en hjertestarter, og antallet af offentligt tilgængelige hjertestartere på øen blev øget fra tre til 147. Resultatet er en signifikant stigning i overlevelsen blandt dem, der falder om med hjertestop. Men lige så interessant er det, at antallet af folk, der træder til og yder førstehjælp, er oppe på 74 procent.

"Bornholm er nu formentlig det sted i verden, hvor flest borgere i forhold til indbyggerantal kan redde liv. I den sammenhæng er det indsatsen for at få borgerne til at træde til ved hjertestop, der for alvor redder liv, fortæller Anne Møller Nielsen, der blev hædret for sin forskning af det Europæiske råd for genoplivning med prisen Young Investigator Award.

Du kan blive meget klogere på den store udvikling i bornholmernes førstehjælpslyst og -evner i Anne Møller Nielsens PhD-tese ”Engaging a whole Community i Rescutation – Bornholm to the rescue.”

 

Bornholm redder liv

På blot to år og med enkle midler blev bornholmernes evne til at behandle hjertestop uden for hospital betragteligt forbedret.