Vilkår for registrering af din hjertestarter
Når du registrerer din hjertestarter i Hjertestarter Netværket, så gælder aftalevilkårene nedenfor, som du bliver bedt om at acceptere. Vi behandler de persondata, du giver i registreringen, jvf. vores persondatapolitik. Hvis du i registreringen giver oplysninger om andre personer end dig selv, så skal du sikre, at de er indforståede med dette og orienteret om vores persondatapolitik.
Brug af hjertestarter
  • Hjertestarteren kan udleveres til, hentes og bruges af personer, der yder førstehjælp ved hjertestop i nærheden.
  • Oplysninger om hjertestarterens adresse og tilgængelighed vises på hjertestarter.dk, på TrygFonden Hjertestarter app og TrygFonden Hjerteløber app. Samme oplysninger er tilgængelige for de sundhedsfaglige medarbejdere på landets 1-1-2-vagtcentraler, der ydermere kan se eksempelvis kontaktinfo på de udbringere, du har angivet via din registrering.
  • Data fra og om hjertestarteren må anvendes i forsknings-øjemed.
Kontakt
  • Som ejer/fadder for hjertestarteren modtager du mails fra TrygFonden vedr. bl.a. opdatering af hjertestarteren eller anden information, som er relevant for dig som ejer/fadder for en hjertestarter. 
  • Som ejer/fadder er du ansvarlig for hjertestarterens placering og tilgængelighed, og bliver med jævne mellemrum bedt om at kontrollere at hjertestarteren er funktionsduelig og tilgængelig.
  • I forbindelse med brug af hjertestarteren, kan du som kontaktperson blive kontaktet pr mail eller telefon, ligesom 1-1-2-vagtcentralen kan ringe til de udbringere, der er tilknyttet hjertestarteren og bede dem om at bringe hjertestarteren til skadesstedet.
Økonomi
  • Der ydes ikke vederlag for din registrering af en hjertestarter.
  • Regionerne refunderer de udgifter, du som fadder har til udskiftning af elektroder, når hjertestarteren har været i brug. 
Ansvar
  • Hverken TrygFonden eller ejeren/fadderen til en hjertestarter, der er registreret på hjertestarter.dk, kan gøres ansvarlig for hjertestarterens funktionsduelighed eller tilgængelighed. TrygFonden er ikke ansvarlig over for ejeren for eventuel beskadigelse eller tyveri af hjertestarteren i forbindelse med at den hentes og bruges ved et hjertestop. Et eventuelt ansvar skal af ejeren gøres gældende mod de ansvarlige for beskadigelsen eller tyveriet efter dansk rets almindelige regler.