Persondatapolitik for aktiviteter relateret til hjertestarter.dk og TrygFondens Hjerteløber App

TrygFonden står bag hjemmesiden hjertestarter.dk og TrygFondens Hjerteløber App. Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

  1. Dataansvarlig
  2. Registrering af hjertestarter på hjertestarter.dk
  3. Hjerteløbere
  4. Cookies og statistik
  5. Behandlingssikkerhed
  6. Videregivelse til tredjeparter
  7. Sletning
  8. Dine rettigheder
  9. Kontakt os
  10. Klage

1. Dataansvarlig

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) er dataansvarlig for en række persondata, som vi bl.a. modtager, når du registrerer en hjertestarter på hjertestarter.dk, og når du tilmelder dig som hjerteløber i TrygFondens Hjerteløber App.

Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi fx beskytter persondata vedrørende vores øvrige aktiviteter, kan du se vores persondatapolitikker på trygfonden.dk (bl.a. i forbindelse med ansøgning om hjertestartere), tryghedsgruppen.dk, respektforvand.dk og besoegshunde.dk.

2. Registrering af hjertestarter på hjertestarter.dk

Når du registrerer en hjertestarter, så behandler vi de oplysninger, som du oplyser ved tilmeldingen, herunder kontaktpersonens navn, telefonnummer, e-mail (arbejde/privat), adgangskode, adresse hvor hjertestarteren er opsat, hjertestarterens tilgængelighed samt navn og telefonnummer på eventuelle udbringere. 

Formålet med hjertestarter.dk er at give ejeren af en hjertestarter mulighed for ved registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk, at gøre den synlig, så den kan være med til at redde liv. Formålet med behandlingen af oplysningerne er således at kunne videregive relevante oplysninger til offentligheden og regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112), at kunne kommunikere med den ansvarlige for hjertestarteren fx i forbindelse med brug og tilbagelevering af brugte hjertestartere, kommunikation med udbringere med henblik på at kunne kontakte udbringer i en akut situation, samt kommunikation med fadder om generel information vedr. hjertestarter-netværket.

Oplysninger om hjertestarterens placering og tilgængelighed offentliggøres på hjertestarter.dk og i Hjerteløber App’en. Samme oplysninger samt kontaktoplysninger på kontaktpersonen og eventuelle udbringere videregives desuden til regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112).

Behandlingsgrundlaget er aftalen med ejeren af en hjertestarter om via hjertestarter.dk at gøre oplysninger om hjertestarteren tilgængelige for offentligheden og de sundhedsfaglige medarbejdere i regionerne (AMK-vagtcentralerne - 112), og om at kommunikere med fadderen om hjertestarterens brug m.v. Desuden har TrygFonden en legitim interesse i at kunne udarbejde statistikker og strategier vedr. TrygFondens arbejde på hjertestarterområdet.

3. Hjerteløbere

Når du registrerer dig som hjerteløber i TrygFondens Hjerteløber App, behandler TrygFonden de oplysninger, som du giver i Hjerteløber App’en; mobiltelefonnummer, e-mailadresse, navn, fødselsår, køn, erhverv, region, evt. tidspunkt for HLR-kursus, brugernavn og password og oplysninger om din geografiske placering (lokation).

Formålene med behandlingen af disse oplysninger er: At registrere dig som bruger af Hjerteløber App’en og foretage ændringer i registreringen, at kunne udregne, om din aktuelle lokation gør, at du er mulig Hjerteløber til et hjertestop, bekræftelse af din identitet til generhvervelse af password og andre sikkerhedsformål, kontakt til dig ved ændring i slutbrugerlicensaftalen, privatlivspolitikken eller samtykket, generel information til dig om Hjerteløber App’en og Hjerteløber-projektet samt statistik, analyse og evaluering af Hjerteløber-projektet.

Vedr. oplysninger om din lokation kan vi oplyse, at vi anvender servicen Significant change of location, som ser din seneste lokation baseret på fx mobilmaster og wi-fi. Kun oplysning om din seneste lokation indsamles, og sker der ikke væsentlige ændringer inden for 72 timer slettes også denne oplysning.

Dine personoplysninger videregives til Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød til brug for forskning med Region Hovedstaden som ny dataansvarlig. Forskningen vil bl.a. undersøge, hvilken effekt Hjerteløber-projektet har, og hvordan det evt. kan forbedres.

TrygFondens behandlingsgrundlag er det samtykke, som du giver, når du opretter dig som hjerteløber i Hjerteløber App’en. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at slette app’en på din telefon eller kontakte TrygFonden. Det vil dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelsen eller behandlingen i forskningsprojektet om missioner, hvor du har været alarmeret. Du har mulighed for i app’en at se og redigere dine kontaktoplysninger m.v.

For at sikre optimal drift af Hjerteløber App’en anvendes cookies og en række yderligere services, herunder bl.a. Hockey App, Google Analytics, Microsoft Azure og Xamarin Insights. 

Du kan læse mere om vilkår for Hjerteløber App’en og vores behandling af persondata om Hjerteløbere her.

4. Cookies og statistik

Vi behandler oplysninger om dit besøg på hjertestarter.dk ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik.

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

5. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

6. Videregivelse til tredjeparter

Dine personoplysninger bliver videregivet til tredjeparter som beskrevet ovenfor. Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål.

Vi bruger eksterne leverandør til bl.a. IT drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I den forbindelse sikres beskyttelsen af persondata enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

7. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige herfor. 

8. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Bl.a. har du ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

9. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum 
tlf. 45 26 08 00
mail: info@trygfonden.dk

10. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere datatilsynet.dk.

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 24. maj 2018.