Forskningen omkring hjerteløber projektet - The Heartrunner Trial

I dag kommer hjertestarteren kun i brug 11 procent af alle hjertestop uden for hospital. Med hjerteløber-projektet er ambitionen at hjerteløberne kan medvirke til at fåendnu flere hjertestartere hurtigere frem - og i brug - så endnu flere kan overleve. I dag overlever 13 procent et hjertestop uden for hospital i Danmark.

Hvert år falder knap 4000 danskere om med hjertestop udenfor hospital. Størstedelen af disse personer har en hjerterytme, der kan behandles med hurtig afgivelse af stød (defibrillering) af en hjertestarter. Da chancen for overlevelse falder med ca. 10 procent pr. minut fra kollaps til defibrillering, og da den gennemsnitlige ambulanceresponstid ved hjertestop er ca. 10-12 minutter i Danmark, er initiativer, hvor borgerne hurtigt påbegynder hjertelungeredning og bruger en hjertestarter altafgørende for chancen for overlevelse.

Forskningsprojektet, der ledsager Hjerteløber-projektet, vil blandt andet afdække om hjerteløber-teknologien øger brugen af hjertestartere og hjertelungeredning udført af hjerteløbere inden ambulancen når frem og dermed i sidste ende overlevelsen ved hjertestop uden for hospital. Projektet bliver i første omgang afprøvet i Region Hovedstaden, der har 1,8 millioner indbyggere.

Læs resumeet af forskningsprojektet / read the summary of the Heartrunner Trial

FAQ

Læs og får svar på spørgsmål om hjerteløber-projektet