Alarmeringsradius for hjerteløberne udvides til 5 km

I dag kan du som hjerteløber modtage en alarm, hvis der sker et hjertestop op til 1,8 km fra, hvor du befinder dig. Men fra torsdag den 20. maj udvides alarmeringsradiussen, så du kan modtage en alarm op til 5 km fra hjertestoppet. Læs hvorfor, og hvad det betyder for dig.

Hvorfor ændres alarmeringsradius til 5 km?

Formålet med TrygFonden Hjerteløber er at medvirke til at øge overlevelsen efter hjertestop. Forskere følger Hjerteløberordningen tæt for at undersøge, i hvilket omfang frivillige hjerteløbere som et supplement til det eksisterende regionale akutberedskab kan bidrage til en øget overlevelse efter hjertestop. Det undersøges også, hvordan man bedst muligt aktiverer hjerteløberne for at opnå den størst mulige effekt på overlevelsen. I den forbindelse ses der på, inden for hvilke afstande det giver mening at tilkalde hjerteløberne, så de stadig kan nå frem inden ambulancen.

De nyeste erfaringer tyder på, at der i områder med mindre tæt befolkning er større sikkerhed for at få aktiveret tilgængelige hjerteløbere, hvis alarmeringsradius udvides til 5 km.

Da hjerteløberordningen begyndte i Region Hovedstaden i 2017 var det med samme alarmeringsradius på 1,8 km, som man anvendte i Sverige på daværende tidspunkt, og som man dengang vurderede var den optimale afstand. De nyeste erfaringer tyder på, at der i områder med mindre tæt befolkning er større sikkerhed for at få aktiveret tilgængelige hjerteløbere, hvis alarmeringsradius udvides til 5 km.

Vi kender på nuværende tidspunkt ikke den optimale alarmeringsafstand i Danmark, men vi har i samarbejde med de regionale akutberedskaber besluttet at udvide alarmeringsradius i Danmark til 5 km, og forskerne vil i de kommende måneder nøje følge, hvilke konsekvenser den ændring vil medføre.

Hvad betyder den ændrede alarmeringsradius for dig?

Fremover kan du som hjerteløber blive alarmeret til hjertestop, som ligger op til 5 km fra din senest opdaterede position. I alarmen vil der fremgå en estimeret afstand til hjertestoppet baseret på den position. Hvis du accepterer alarmen, opdateres din position automatisk, og du vil få vist den nøjagtige afstand og vejen til hjertestoppet. Brug derfor gerne to sekunder på at vurdere, hvordan du bedst kommer hurtigt og sikkert frem til hjertestoppet.

Hvis du modtager en alarm om et hjertestop, der er længere væk, end du kan nå til fods eller på cykel på 10 min, vil det kræve, at du tager bilen. Hvis du gør det, er det vigtigt, at du kører hensynsfuldt og selvfølgelig følger færdselsloven. Tænk venligst også på at parkere din bil, så den ikke spærrer vejen for ambulancen og eventuelt andre udrykningskøretøjer.

Hvis du modtager en alarm om et hjertestop, der er længere væk, end du kan nå til fods eller på cykel på 10 min, vil det kræve, at du tager bilen.

Hvis afstanden til hjertestoppet er lang, og du ikke har et transportmiddel, der kan få dig frem på kort tid, skal du huske på, at det altid er i orden at afvise en alarm. Som hjerteløber er du et supplement til det professionelle beredskab, og derfor er der altid en ambulance på vej. Der bliver alarmeret op til 20 hjerteløbere ad gangen, så der er en god sandsynlighed for, at der er hjerteløbere tæt på hjertestoppet, som accepterer alarmen. Det er meget vigtigt, at du ikke har dårlig samvittighed over at afvise en alarm.

I TrygFonden Hjerteløber forventer vi, at den udvidede alarmeringsradius betyder, at der særligt i de tyndt befolkede områder er flere hjerteløbere, som vil blive alarmeret til samme hjertestop, og at der dermed er større sandsynlighed for, at en eller flere hjerteløbere vil nå frem inden ambulancens ankomst.

Forskning i TrygFonden Hjerteløber

Der er flere forskningsprojekter i gang for at dokumentere hjerteløbernes effekt på overlevelsen efter hjertestop, og enkelte projekter er allerede afsluttet.