Når et menneske falder om med hjertestop, skal der hurtigst muligt sættes gang i en kæde af reaktioner for at sikre vedkommende den bedste mulighed for at overleve.

For hvert minut der går, efter et menneske får hjertestop, falder chancen for overlevelse med 10 procent. Men hvis vidner reagerer og sætter gang i overlevelseskæden, bliver chancen for overlevelse markant forbedret.

Fra vidner opdager hjertestoppet, til patienten når frem til hospitalet, er der en række led i overlevelseskæden, der skal fungere. Leddene er afhængige af hinanden, og kun ved hjælp af teamwork, har patienten den bedste chance for at klare den.

Overlevelseskæden består af fem led:

  • Vidne (Bystander): Ringer efter hjælp og starter med at give livreddende førstehjælp.
  • Alarmcentralen 1-1-2 (Dispatcher): Sender en ambulance af sted og hjælper over telefonen vidnet til at give livreddende førstehjælp af høj kvalitet.
  • Førstehjælpere (1st responders/EMTs): Vidnet, der nu er førstehjælper, fortsætter med at give førstehjælp, mens andre henter og anvender en hjertestarter.
  • Ambulancefolk (Paramedics): Sundhedsfagligt personale kommer til og giver avanceret livreddende førstehjælp.
  • Hospitalet (Hospital): Sidste led i overlevelseskæden er hospitalet, der sørger for avanceret behandling efter genoplivning.
Kæden er ikke stærkere end det svageste led, og hvis et af leddene svigter, reduceres patientens overlevelseschancer markant. Derfor er det vigtigt, at du som vidne træder til med det samme og får sat gang i overlevelseskæden.

Ny overlevelseskæde med fokus på teamwork

Overlevelseskæden er internationalt anerkendt og er udviklet af European Resuscitation Council. Kæden har indtil for nyligt bestået af fire led:

  • Tidlig erkendelse og hurtig alarmering
  • Tidlig hjertelungeredning (hjertemassage og kunstigt åndedræt)
  • Tidlig defibrillering (stød med hjertestarter)
  • Avanceret efterbehandling

Overlevelseskæden er dog netop blevet redesignet, og der er nu tilføjet et ekstra led til kæden. Det nye design har øget fokus på, at der er brug for teamwork mellem kædens fem led. Det betyder også, at du som vidne aldrig skal være bange for at træde til. Når du ringer 1-1-2, sidder der altid en sundhedsfaglig person klar til at hjælpe dig.

 

Har du spørgsmål til hjertestarter-data?

Har du spørgsmål til hjertestarter-data eller vores Hjertestarter-Netværk, så kontakt TrygFondens projektchef på akutområdet, Grethe Thomas

41 77 93 00
Video poster

Hvert led i kæden er vigtigt

De første minutter er helt afgørende, når et menneske får hjertestop. Vi taler om en overlevelseskæde. Hvert led i kæden er vigtigt – og dem, der er til stede, når det sker, er første led, forklarer akutprofessor Lars Rasmussen.